Interesariusze

  • 102-40

W naszej codziennej pracy najważniejsze są dla nas takie aspekty jak zaangażowanie pracowników, zaufanie dostawców i partnerów biznesowych oraz jakość usług dostarczanych klientom – wszystko to stanowi podstawę prowadzenia działalności gospodarczej przez T-Mobile.

Wdrażając zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, analizujemy mapę naszych interesariuszy, tj. wszystkich grup naszego otoczenia, którzy na nas wpływają i na których my wpływamy. Kluczowe dla firmy grupy interesariuszy, określone zostały na podstawie prowadzonej wewnętrznej analizy, m.in. podczas spotkań wyższej kadry zarządzającej. Staramy się budować z naszymi interesariuszami relacje oparte na zasadzie wzajemnego szacunku, uwzględniać ich opinie i oczekiwania w naszej działalności.

  • 102-40
  • 102-43

W angażowaniu interesariuszy dzielimy nasze działania na trzy kierunki: angażowanie, komunikacja, dialog. Nasi interesariusze są różni, dlatego komunikacja z nimi odbywa się przy wykorzystaniu różnych kanałów. Z wybranymi grupami mamy stały kontakt, dzięki długofalowej współpracy, część interesariuszy jest jedynie informowana o naszych działaniach.

Grupa Jak się komunikujemy
Kadra zarządzająca Warsztaty, wspólne projekty angażujące różne departamenty, regularne spotkania tzw. townhall’e, konferencja roczna (kick off).
Pracownicy Bieżąca komunikacja za pomocą wewnętrznych kanałów komunikacji, angażowanie do wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i środowiska
Właściciele Informowanie o stanie firmy, finansach oraz realizowanych planach, regularne spotkania w grupach projektowych
Partnerzy biznesowi Informowanie o standardach współpracy, budowanie sieci partnerów, dialog
Lokalne społeczności Realizowanie programów i projektów angażujących wybrane grupy
Rząd Dostosowywanie do prawa i informowanie zgodnie z wymaganiami rynku
Klienci Rozmowy telefoniczne, spotkanie bezpośrednie w naszych salonach, włączanie do akcji na rzecz środowiska naturalnego
Regulator Informowanie o wdrażanych projektach, dostosowywanie się do wymogów prawa
Dostawcy globalni i lokalni Informowanie o standardach i obowiązujących zasadach współpracy, bieżąca komunikacja w ramach współpracy handlowej
Media Firmowa strona internetowa i inne kanały elektroniczne, media społecznościowe, wywiady, konferencje prasowe, spotkania online
Społeczeństwo Media społecznościowe, dotarcie z informacjami o firmie poprzez media
Potencjalni pracownicy Informowanie o nowych ofertach pracy, działania realizowane w ramach employer brandingu
Organizacje biznesowe i branżowe Współpraca przy inicjatywach branżowych, wymiana informacji
Uczelnie wyższe Angażowanie w ramach projektów T-Mobile, media społecznościowe
Uczniowie szkół Angażowanie w projekty edukacyjne oraz społeczne, kontakt przez rodziców i nauczycieli
Konkurencja Informowanie o naszych działaniach
Organizacje pozarządowe Współpraca z wybranymi organizacjami przy projektach społecznych, dialog i poszukiwanie możliwości współpracy

Kontakt w sprawie raportu

  • 102-3
  • 102-53

T‑Mobile Polska S.A.

ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

 

Olga Wółkiewicz-Kosior

olga.wolkiewicz@t-mobile.pl

Wyniki wyszukiwania