Nasi pracownicy

Stawiamy na pasję do klienta. Naszym celem jest kształtowanie kultury osiągnięć, w której kluczowe kompetencje naszych pracowników są zdefiniowane, oceniane i rozwijane.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Chcemy, aby naszych pracowników wyróżniały ich umiejętności specyficzne dla obszaru w jakim pracują (mistrzostwo). Stawiamy na kulturę pracy i sposób myślenia, w którym obok koncentracji na kliencie jest myślenie przez pryzmat wyniku, a nie działania. Dążymy do osiągania efektywności zespołowej poprzez kulturę współpracy, sprawną komunikację i informację zwrotną. W dużej mierze opieramy to o znajomość zasad leżących u podstaw podejścia Agile.

2020 rok był pod wieloma aspektami inny od poprzednich, również w obszarze miejsca pracy pojawiły się nowe wyzwania, z którymi T-Mobile jako pracodawca musiał się zmierzyć. Pandemia przyspieszyła planowany w organizacji proces digitalizacji wybranych procesów i rozwoju pracowników. Wdrożyliśmy kilka nowych platform, rozpoczęliśmy działania onboardingowe dla nowych pracowników w wersji online. Dla wszystkich pracowników rozpoczęliśmy nowe działania, jak np. gamifikacja.

Struktura zatrudnienia w T-Mobile Polska

 • 102-8

2020
Typ zatrudnienia: kobiety mężczyźni suma
pełen etat 1 604 2 431 4 035
część etatu 72 20 92
Łącznie 1 676 2 451 4 127
T-Mobile Polska współpracuje z wybranymi grupami dodatkowo w formie umowy zlecenia oraz B2B. Osoby współpracujące w formie umowy zlecenia mają różne zakresy czynności, w zależności od obszaru, z którym współpracują (głównie są to proste, powtarzające się czynności, które nie wymagają uprawnień i kwalifikacji. Współpracownicy B2B mają różne zakresy świadczonych usług w zależności od obszarów, w których świadczą swoje usługi. Możemy wyróżnić główne obszary, takie jak szeroko rozumiana technologia, m.in. programiści, testerzy, deweloperzy, dodatkowo prawnicy, Agile Coaches, czy inne role wspierające rozwój produktów.

2020
Rodzaj umowy o pracę: kobiety mężczyźni suma
czas określony 273 384 657
czas nieokreślony 1 403 2 067 3 470
T-Mobile Polska współpracuje z wybranymi grupami dodatkowo w formie umowy zlecenia oraz B2B. Osoby współpracujące w formie umowy zlecenia mają różne zakresy czynności, w zależności od obszaru, z którym współpracują (głównie są to proste, powtarzające się czynności, które nie wymagają uprawnień i kwalifikacji. Współpracownicy B2B mają różne zakresy świadczonych usług w zależności od obszarów, w których świadczą swoje usługi. Możemy wyróżnić główne obszary, takie jak szeroko rozumiana technologia, m.in. programiści, testerzy, deweloperzy, dodatkowo prawnicy, Agile Coaches, czy inne role wspierające rozwój produktów.

Pracownicy w T-Mobile Polska już od pierwszych dni pracy stają się częścią zespołu.

Od momentu zatrudnienia dbamy o dobre samopoczucie pracownika i jego wiedzę o firmie. Program „Witaj w T-Mobile” przekazuje uczestnikom wiedzę niezbędną w pracy. W trakcie szkolenia pracownicy zdobywają informacje dotyczące historii T-Mobile i jej rozwoju, struktury wewnętrznej, kultury organizacyjnej.

 • 202-2
Wśród osób zatrudnionych w T-Mobile 92% kadry menadżerskiej najwyższego szczebla, w tym także Zarządu, pochodzi z Polski. W 2020 r. zatrudnionych było ponad cztery tysiące pracowników.
 • 402-1

Pracownicy otrzymują wszystkie informacje o firmie na bieżąco w firmowym intranecie. Jednocześnie w przypadku informacji o większym znaczeniu, np. zmian regulaminów wynagradzania czy pracy, w takich przypadkach pracownicy informowani są z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 • 102-41
 • 407-1
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Podejmujemy jako pracodawca działania informacyjne dla pracowników, zapewniamy wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, prowadzimy rozmowy, konsultacje i negocjacje z Zakładową Organizacją Związkową dotyczące spraw pracowniczych. W T-Mobile Polska działa jeden związek zawodowy. Pracownicy nie są objęci Układem Zbiorowym Pracy.

Jednocześnie takich samych standardów oczekujemy od naszych partnerów biznesowych.

Code of Conduct obowiązujący w T-Mobile Polska, powinien być przestrzegany zarówno przez pracowników, jak również przez naszych dostawców. Nie zidentyfikowaliśmy dotąd przypadku naruszenia prawa do zrzeszania się wśród pracowników naszych dostawców.

Szkolenia i edukacja

 • 404-2
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
Szkolenia pracowników są niezbędnym elementem rozwoju firmy, dlatego w ramach pracy zdalnej, również szkolenia zostały przeniesione online.

Specjalne platformy szkoleniowe wymagały dostosowania formy do nowych warunków, ale ułatwiły komunikację z pracownikami. W 2020 roku przeprowadziliśmy m.in. Akademię T-Mobile, czyli program kompetencji miękkich dla całej organizacji. Obejmował takie obszary jak m.in. Komunikacja asertywna; Trening myślenia twórczego; Wystąpienia publiczne; Radzenie sobie ze zmianą; jak radzić sobie z konfliktem  w moim zespole. Pozostałe szkolenia dotyczyły rozwoju w zakresie efektywnego budowania relacji zawodowych w organizacji (Insight Discovery). Zrealizowaliśmy również Management 3.0, szkolenie pomocne w budowaniu i rozwijaniu zespołu oraz inne szkolenia z dedykowanych narzędzi. Dla wszystkich pracowników przygotowaliśmy cykl warsztatów i webinarów z zakresu pracy hybrydowej, umiejętnego zarządzania sobą oraz budowania odporności psychicznej, czy działania w sytuacjach stresowych. Przygotowaliśmy kilka programów podnoszenia umiejętności i przekwalifikowania w ramach zmieniających się wymagań rynkowych.

 • 404-3

Wszyscy pracownicy otrzymują ocenę swojej pracy przynajmniej raz w roku.

W większości przypadków jest to ocena realizowana z wykorzystanie specjalnego narzędzia, lub w trakcie rozmów z informacją zwrotną od bezpośrednich przełożonych oraz przełożonych wyższego szczebla.

 • 404-1
 • 10765
  Łączna liczba
  godzin szkoleniowych
 • 2,6
  Średnia liczba
  godzin szkoleniowych
  w T-Mobile Polska
 • 2,7
  Średnia liczba
  godzin szkoleniowych
  wśród kobiet
 • 2,5
  Średnia liczba
  godzin szkoleniowych
  wśród mężczyzn

Akademia T-Mobile 2798
Insight Discovery 1012
Management 3.0 80
Akademie Rozwoju Liderów 396
Wprowadzenie do Agile 4079

Zdrowie naszych pracowników

Temat zdrowia i dbania o zdrowy tryb życia stał się popularny również
w T-Mobile.

Staramy się oferować naszym pracownikom dostęp do informacji, edukować na temat profilaktyk i udostępniać możliwości szybkiego zdobycia pomocy, gdy zajdzie taka potrzeba.

W minionym roku zorganizowaliśmy dla naszych pracowników akcje profilaktyczne we współpracy z zewnętrznymi organizacjami i przy współpracy z lekarzami z firmy Medicover. Akcje miały na celu promować profilaktykę chorób nowotworowych i edukować o konieczności przeprowadzania regularnych badań kontrolnych. Z okazji Dnia Kobiet, przedstawicielki Fundacji Rak&Roll poprowadziły warsztaty dotyczące zdrowego trybu życia. Opowiedziały m.in. jak ograniczać ryzyko chorób, jakie badania profilaktyczne warto wykonywać (u kobiet i u mężczyzn), jakie objawy powinny zaniepokoić i co wtedy należy robić oraz w jaki sposób przeprowadzić samobadanie piersi. Wraz z Fundacją DKMS przeprowadziliśmy akcję rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku. Pracownicy mieli okazje również poznać wszystkie aspekty bycia dawcą i obalić krążące wokół tego mity.

W stronę diversity

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

W T-Mobile różnorodność i kultura inkluzywna zawsze były dla nas częścią zarządzania nie tylko w miejscu pracy, ale również szerzej w całej organizacji. Szczególny nacisk już od kilku lat kładziemy na przeciwdziałanie dyskryminacji czy mobbingowi. W 2020 roku we współpracy z Diversity Hub rozpoczęliśmy długofalowy projekt zmian w naszej firmie i postanowiliśmy wdrożyć strategię wzmacniania kultury inkluzywnej.

Strategia zakłada trzy filary:

Zbudowanie całej struktury do zarządzania różnorodnością, by systemowo i strategicznie planować i kontrolować działania.

pozwalające na wzmacnianie różnorodności w obszarze HR, które pozwolą gwarantować różnorodność na każdym poziomie.

praca z menedżerami, budowanie ich odpowiedzialności za proces i procedury.

Nad projektem pracowała specjalna grupa, której zadaniem było wypracowanie nowych procedur i standardów działania organizacji. W intranecie powstała dedykowana strona internetowa oraz adres email dla pracowników. We wrześniu zorganizowaliśmy Tydzień Wartości, w którym wzięło udział prawie 1000 pracowników online.

 • przeprowadzenie audytu D&I przez zewnętrznego parter, Diversity Hub
 • wypracowanie nowych zasad w opisach ofert pracy oraz feminatywów w nazwach stanowisk
 • wdrożenie nowych zasad w procesie rekrutacyjnym
 • rozpoczęcie serii comiesięcznych webinarów na tematy związane z różnorodnością
 • Pierwszy e-learning SIŁA RÓŻNORODNOŚCI dostępny dla wszystkich pracowników
 • stworzenie specjalnej wewnętrznej strony na temat projektu
 • promocja zadań Koordynatorki ds. Równego Traktowania
 • stałe wzmocnienie idei różnorodności w zespole – większa różnorodność to szansa na lepsze pomysły
 • Zmiany w polityce antydyskryminacyjnej
 • Program ambasadorów D&I

Pokój przyjazny rodzicom i dzieciom

Specjalnie dla pracujących w T-Mobile Polska rodziców, udostępniliśmy specjalny pokój do pracy ze swoimi dziećmi. Pokój Przyjazny Rodzicom powstał z myślą o pracownikach T-Mobile, którzy w sytuacji awaryjnej, w której nie mają z kim zostawić swojego dziecka. Znajduje się w nim mini plac zabaw dla najmłodszych, stoliki do rysowania, klocki, zabawki oraz konsola PS3.

 • 401-1
 • 202-1
 • 405-1

2020
Całkowita liczba nowych pracowników w podziale na płeć i wiek kobiety mężczyźni suma
poniżej 30 lat 154 211 365
od 30 do 50 lat 111 168 279
powyżej 50 lat 4 3 7
SUMA 269 382 651
Wskaźnik zatrudnienia 16% 16% 16%

2020
Całkowita liczba odejść pracowników w podziale na płeć i wiek kobiety mężczyźni suma
poniżej 30 lat 134 215 349
od 30 do 50 lat 301 349 650
powyżej 50 lat 15 13 28
SUMA 450 577 1 027
Wskaźnik rotacji 27% 24% 25%

wyższa kadra zarządzająca łącznie kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 2% 0% 2%
od 30 do 50 lat 96% 20% 76%
powyżej 50 lat 2% 0% 2%
ŁĄCZNIE 100% 20% 80%
średnia kadra zarządzająca
poniżej 30 lat 1% 1% 1%
od 30 do 50 lat 97% 32% 65%
powyżej 50 lat 2% 0% 2%
ŁĄCZNIE 100% 33% 67%
pozostali pracownicy
poniżej 30 lat 24% 9% 15%
od 30 do 50 lat 72% 31% 41%
powyżej 50 lat 4% 2% 2%
ŁĄCZNIE 100% 41% 59%

Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej w danej lokalizacji

 • 180
  %
  Kobiety
 • 198
  %
  Mężczyźni
 • 190
  %
  Średnia ogółem

Wyniki wyszukiwania