List Prezesa Zarządu

Miniony rok był dla wszystkich, również dla T-Mobile, dużym wyzwaniem. Musieliśmy zmierzyć się ze zmianami w życiu społecznym, gospodarczym i rodzinnym. Nowe sposoby pracy, inne formy spędzania wolnego czasu miały ogromny wpływ także na działalność naszej firmy. Naszym celem było zapewnienie klientom nieprzerwanej możliwości komunikacji, aby wesprzeć ich w tych trudnych czasach.

Jako firma telekomunikacyjna, w 2020 r. musieliśmy zmierzyć się biznesowo z dwoma wyzwaniami: dodatkowymi nakładami, związanymi z utrzymaniem jakości sieci pod obciążeniem oraz koniecznością przestawienia praktycznie całej firmy na zdalny tryb pracy. Cieszę się, że udało się ten cel zrealizować.

Jednak pomimo pandemii, nie zapomnieliśmy o naszych obowiązkach firmy odpowiedzialnej i takiej, która jest napędzana wyższym celem. Działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu są jednym z siedmiu głównych założeń strategii na lata 2021-2024. Skupiamy się w nich na trzech obszarach, które stanowią podstawę naszej działalności. To wpływ na społeczeństwo, odpowiedzialność cyfrowa oraz dbanie o środowisko. Strategia T‑Mobile jest nierozerwalnie związana z ochroną planety i realizacją odpowiedzialnych celów biznesowych w praktyce. Mowa tutaj przede wszystkim o aktywnościach mających na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, oszczędzanie zasobów, a także zwiększenie wydajności wykorzystania energii.

Ochrona środowiska naturalnego jest dla nas niezwykle ważna, ale wdrażamy ją równolegle do innych działań społecznych i zrównoważonego rozwoju, które podejmowaliśmy w minionym roku między innymi w ramach walki z pandemią. Zależy nam na tym, żeby nikt nie czuł się cyfrowo wykluczony, a korzystanie z technologii było bezpieczne – i to nasza odpowiedzialność cyfrowa. Dlatego chcemy mówić przede wszystkim o dwóch kwestiach. Po pierwsze, zadbać o tych, których technologia onieśmiela, czyli o seniorach. A po drugie, o tych, którzy czasami znają ją aż za dobrze – czyli o najmłodszych użytkownikach – i troszczyć się o ich bezpieczeństwo.

Nasze działania w tym obszarze zostały zauważone i docenione przez rynek, czego potwierdzeniem jest uzyskanie certyfikatu „Zielona marka” w kategorii Technologia czy Złotego Listka CSR „Polityki”.

Naszą wizję bycia odpowiedzialną i zrównoważoną organizacją prezentujemy w naszym najnowszym Raporcie zrównoważonego rozwoju za 2020 rok. Publikacja jest nie tylko podsumowaniem naszych dotychczasowych działań realizowanych w 2020 roku, ale przede wszystkim prezentacją naszych planów i drogi rozwoju T-Mobile w kolejnych latach. Raport powstał w oparciu o międzynarodowe wytyczne do raportowania GRI Standards.

Praca na raportem była dużym wyzwaniem, dlatego w tym miejscu chciałbym podziękować za zaangażowanie w przygotowanie Raportu zarówno naszym pracownikom, jak i interesariuszom za włączenie się w proces tworzenia raportu i przekazanie swoich opinii. Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu obu stron, ten raport jeszcze lepiej odpowiada na Państwa oczekiwania.

Zapraszam do lektury i kontaktu z nami.

Wyniki wyszukiwania