Zmieniamy energię na zieloną

Dążymy z każdym rokiem do osiągnięcia zakładanych celów w zakresie zużycia energii i wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych.

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3

W ramach podejmowanych przez nas działań, modernizujemy stacje bazowe, przy jednoczesnym obniżaniu zużycia energii. Z kolei nowoczesne metody planowania pozwalają nam na wykorzystanie naturalnych metod ogrzewania i chłodzenia. Jednocześnie w 2020 roku zakończyliśmy budowę dwóch instalacji fotowoltaicznych, dzięki którym będziemy mogli zwiększyć udział zielonej energii w jej ogólnym zużyciu.

Działania te pomagają nam realizować cele związane z redukcją emisji CO2 – od 2021 roku chcemy korzystać już wyłącznie z zielonej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, z gwarancjami pochodzenia.

  • 302-1

Całkowite zużycie energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych (ze źródeł kupowanych i własnych – wytwarzanych w ramach własnej działalności organizacji) i rodzaje stosowanych paliw
Olej opałowy (GJ) 349
Paliwa ciekłe (GJ) 658,57
Łączna konsumpcja energii GJ 1007,57
Całkowite zużycie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
energia wiatrowa (GJ) 33,66
energia fotowoltaiczna (GJ) 130,57
Łączna konsumpcja energii GJ 164,23
Całkowite zużycie:
energia elektryczna (GJ) 971 532,00
energia cieplna (GJ) 7 428,00
energia do chłodzenia (GJ) 574,88
Łączne zużycie GJ 979534,88
CAŁKOWITE ZUŻYCIE ENERGII WEWNĄTRZ ORGANIZACJI GJ 980706,68

Wyniki wyszukiwania