Wspieramy rozwój Smart City

T-Mobile Polska to nie tylko dostawca usług telefonii i internetu, ale przede wszystkim ekspert w obszarze nowych technologii. Dzięki naszej wiedzy eksperckiej, doświadczeniu i najnowszym rozwiązaniom w oferowanych usługach chcemy być partnerem w rozwoju nowych technologii również w miastach. Naszym cele jest rozwój najnowszych narzędzi wspierających zarządzanie miastami, dostawcą usług ułatwiających życie mieszkańców.

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
  • 203-1

W ostatnich latach udało nam się nawiązać współpracę z kilkoma miastami, czego efektem są interesujące i zaawansowane projekty.

W ramach współpracy z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych w Wałbrzychu wdrożyliśmy system do optymalizacji procesu wywozu odpadów komunalnych. Obejmuje on 150 czujników zainstalowanych w kontenerach na odpady, raportujących do centralnej aplikacji, do której dostęp posiadają pracownicy MZUK odpowiedzialni za zarządzanie wywozem odpadów. Projekt w innowacyjny sposób wykorzystuje technologię Internetu Rzeczy, z zastosowaniem dedykowanej sieci NarrowBand IoT.

Zastosowanie czujników wykorzystujących technologię ultradźwiękową do pomiaru poziomu wypełnienia kontenerów zapewnia regularne pomiary przez wiele lat użytkowania. Umożliwia jednocześnie odejście od standardowego wywożenia odpadów zgodnie z harmonogramem na rzecz wywozu według rzeczywistych, bieżących i zmieniających się potrzeb. Dzięki dostępności aplikacji dla użytkownika przez przeglądarkę WWW, wdrożenie projektu po stronie Zamawiającego jest błyskawiczne i nie wymaga inwestycji w infrastrukturę czy sprzęt dla operatorów aplikacji.

Projekt przyczynia się do optymalizacji podstawowego z punktu widzenia miasta i jego mieszkańców procesu, jakim jest zagospodarowanie odpadów komunalnych, przez co wpisuje się również w ideę Smart City.

Kolejnym miastem z którym nawiązaliśmy współpracę jest Chocianów. Na mocy umowy pomiędzy T‑Mobile Polska, a położonym w województwie dolnośląskim miastem i gminą Chocianów, wdrożyliśmy szereg nowoczesnych rozwiązań smart city, poprawiających życie i bezpieczeństwo mieszkańców.

W pierwszym etapie projektu został zainstalowany system kamer miejskiego monitoringu. To odpowiedź na potrzeby mieszkańców postulujących o skuteczny monitoring i poprawę bezpieczeństwa w mieście. Wdrażany przez T‑Mobile system wideodetekcji oraz wideoanalizy obrazu jest oparty o najnowocześniejsze algorytmy behawioralne oraz elementy sztucznej inteligencji. W trybie rzeczywistym system wykrywa zdarzenia niepożądane i pozwalają na natychmiastową reakcję odpowiednich służb w mieście.

Kolejnym elementem smart city jest instalacja systemu miejskiego Wi-Fi, który został zainstalowany w najważniejszych punktach miasta, poprawiając w ten sposób dostęp mieszkańców, a także gości do zasobów Internetu.

T‑Mobile intensywnie rozbudowuje swoje stacje bazowe o standard przesyłu danych Narrowband-IoT, przeznaczony do budowy rozwiązań inteligentnych miast oraz Internetu Rzeczy.

Z końcem kwietnia br. zasięg sieci NB-IoT objął już 94% obszaru Polski.

T-Mobile wraz z miastem Wrocław, uruchomił w 2020 roku inteligentny system monitorowania dostępności miejsc parkingowych, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnościami będą mogły sprawdzić w czasie rzeczywistym, które z miejsc przeznaczonych dla nich są wolne. To samo rozwiązanie wykorzystano także do wdrożenia monitoringu dostępności miejsc postojowych dla autokarów, który również będzie funkcjonował we Wrocławiu. Na system składa się między innymi 220 czujników umieszczonych na stałe w nawierzchni.

Sieć smart parkingów skróci czas poszukiwania wolnego miejsca postojowego i ograniczy zbędny ruch pojazdów w mieście. Obejmie łącznie 220 miejsc: dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami oraz miejsca dla autokarów turystycznych czasowe i odstawcze (umożliwiające postój bez ograniczeń czasowych).

System składający się z detektorów, systemu przesyłu informacji, aplikacji oraz platformy służącej wymianie danych. Pracuje w oparciu o Narrow Band IoT, dzięki czemu możliwy będzie rozwój wdrożonego systemu i innych rozwiązań Smart City we Wrocławiu w przyszłości.

Użytkownicy wrocławskiego systemu otrzymają do dyspozycji aplikację ParkDots dostępną dla urządzeń pracujących w oparciu o systemy Android oraz iOS. Z uwagi na objęcie detekcją miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, aplikacja mobilna została dostosowana do potrzeb osób niedowidzących, a także niewidzących, posługujących się tzw. czytnikiem ekranu. Dostępność dla tych osób zgodna jest ze standardami WCAG 2.0.

Dodatkowo, dla służb kontrolnych miasta stworzona została aplikacja dostępna przez stronę WWW, za pomocą której możliwe jest wykrywanie wykroczeń (przekroczenia dozwolonego czasu parkowania przez autokary), a także edycja istniejących miejsc parkingowych czy uzupełnianie ich opisów. W aplikacji ParkDots dostępne są także miejsca postojowe w Jeleniej Górze, objęte detekcją w ramach wcześniejszego projektu, zrealizowanego przez T‑Mobile.

W T‑Mobile pragniemy podnosić poziom komfortu życia naszych klientów.

Jesteśmy blisko ich potrzeb i chcemy, żeby wszystkie wprowadzane przez nas rozwiązania pozostawały w zgodzie z ich oczekiwaniami. Wdrożone we Wrocławiu rozwiązanie to doskonały przykład na to, jak innowacje mogą wpływać na ułatwienie codziennego życia osób z niepełnosprawności.

Wyniki wyszukiwania