Współpraca zewnętrzna

GRI:

W T-Mobile Polska chętnie wspieramy zewnętrzne inicjatywy, włączamy się także w projekty i działania branżowe. Staramy się wraz z innymi firmami czy organizacjami wspierać m.in. rozwój dobrych praktyk czy standardów i zasad postępowania w tak ważnych dla nas obszarach jak np. bezpieczeństwo dzieci w internecie, projektów na rzecz osób niepełnosprawnych czy podnoszenie jakości usług.

 • 102-12

Inicjatywy zewnętrzne wspierane przez T-Mobile:

 • Kodeks dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych wypracowany w ramach Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.
 • Porozumienie na rzecz przeciwdziałania przemocy seksualnej w stosunku do dzieci w ramach stowarzyszenia operatorów sieci mobilnych GSM Association.
 • Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie.
 • Porozumienie w sprawie przeprowadzenia pilotażu systemu komunikacji dla osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkach obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych oraz przekazywania informacji o korzystaniu z udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
 • Międzynarodowa kampania mPower Youth realizowana na rzecz dzieci przez GSM Association, organizację zrzeszającą operatorów sieci komórkowych. Jej celem jest opisanie dobrych praktyk mających wpływ na poprawę jakości życia dzieci na całym świecie i zachęcenie partnerów do aktywności w tym obszarze.
 • 102-13

T-Mobile Polska jest członkiem stowarzyszeń i organizacji:

 • Global Compact
 • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
 • Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
 • Fundacja Digital Poland
 • Konfederacja Lewiatan
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Wyniki wyszukiwania