Istotne aspekty ważne dla firmy i otoczenia

GRI:

  • 102-44
  • 102-47

Temat Perspektywa firmy Perspektywa otoczenia
Wyniki finansowe 5 4,2
Zapobieganie korupcji 4 3,8
Zachowania antykonkurencyjne 5 3,8
Materiały i surowce 4,5 3,6
Energia 5 3,6
Emisje 5 3,4
Odpady 4 3,6
Zgodność z regulacjami środowiskowymi 4 3,5
Poziomy wynagrodzeń 5 3,9
Zatrudnienie 5 4
Stosunki pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą 5 4,2
Szkolenia i edukacja 5 4,3
Różnorodność i równość szans 3 4,1
Niedyskryminowanie 5 3,9
Wolność zrzeszania się 5 3,5
Prawa człowieka 4 3,8
Społeczności lokalne 4 3,8
Pośredni wpływ ekonomiczny 5 4
Działalność charytatywna 5 3,9
Sponsoring 5 3,6
Zatrudnienie z lokalnego rynku 4 3,8
Zdrowie i bezpieczeństwo klienta 4 3,9
Marketing oraz znakowanie produktów i usług 4 3,4
Prywatność klienta 5 4,2
Zapobieganie niezgodności w zakresie produktów i usług 5 3,8

Wyniki wyszukiwania