Nasi pracownicy pomagają innym

Od wielu lat pracownicy T-Mobile aktywnie włączają się w działania społeczne na rzecz naszego otoczenia – bliższego i dalszego, żeby wspierać potrzebujących. Pracownicy realizują własne projekty społeczne w ramach programu wolontariatu Radość pomagania, gdzie otrzymują granty na projekty na rzecz społeczności lokalnych.

W ramach akcji realizowanych przez pracowników od lat organizujemy Magenta Dream Makers,  akcję, w której pracownicy T-Mobile wykupują specjalne bombki – cegiełki, tworząc listę marzeń do realizacji, dla osób czy organizacji potrzebujących wsparcia. Pieniądze na realizację pomysłów pracowników przeznacza T-Mobile, a ich realizacją zajmują się wolontariusze.

W 2020 roku, już po raz dziewiętnasty zorganizowana została Pracownicza Aukcja Charytatywna, w której do wylicytowania były prezenty przygotowane przez pracowników firmy. Jak co roku, dochód z wydarzenia został podwojony przez firmę i przeznaczony na realizację projektów wolontariackich pracowników T‑Mobile.

Wyniki wyszukiwania