Zarządzanie w zgodzie z wartościami

GRI:

W T-Mobile nasze działania prowadzimy zgodnie z przyjętą w 2019 r. strategią odpowiedzialnego biznesu. Jest to konsekwentne działanie, spójne z kierunkiem prowadzenia biznesu przez całą Grupę Deutsche Telekom. Strategia odpowiedzialnego biznesu na lata 2020 – 2025 wyznacza kierunki działań, cele i zasady społecznej odpowiedzialności biznesu we wszystkich obszarach działalności firmy.

 • 102-16

Strategia odpowiedzialnego biznesu T‑Mobile Polska określa trzy kierunki strategiczne: odpowiedzialni cyfrowo, odpowiedzialni społecznie, odpowiedzialni wobec środowiska, oraz niezbędny do ich efektywnej realizacji obszar odpowiedzialnego zarządzania. Nasza strategia jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie – chcemy, jako odpowiedzialna organizacja, pokazać, że zdajemy sobie sprawę z naszego wpływu na rozwój obecnych i przyszłych pokoleń. Dlatego będziemy dążyć do wyznaczonych celów, przy jednoczesnym włączaniu we wspólne działania naszych interesariuszy. Chcemy być inspiracją do działania dla innych – naszych pracowników, klientów, partnerów biznesowych.

Strategia Grupy Deutsche Telecom

strategia (2) strategia (2)

Strategia CR T-Mobile Polska

W T-Mobile Polska wszystkie działania w obszarze zrównoważonego rozwoju staramy się wpleść w działania biznesowe, by osiągać spójne cele i jak najlepsze efekty biznesowe i społeczne. Nasze działania prowadzimy w oparciu o Strategię Odpowiedzialnego Biznesu na lata 2020-2025, która wyznacza priorytety naszego działania. Korzystamy również z założeń strategii Grupy Deutsche Telekom, która wyznacza nam dodatkowe cele do osiągnięcia, które realizujemy w ramach Grupy. Wiemy, że takie podejście pozwoli nam na osiągnięcie jeszcze większego pozytywnego wpływu na nasze otoczenie i interesariuszy. Razem możemy działać na większą skalę i osiągać znaczące rezultaty np. w ograniczaniu wpływu na środowisko naturalne.

W ramach celów Grupy, wspólnie osiagamy cele na rzecz środowiska:

 • 100
  %
  zielonej energii
  do 2021 roku
 • 0
  %
  emisji pośrednich
  i bezpośrednich (netto)
  do 2025
 • 0
  %
  emisji dla całego łańcucha
  dostaw do 2040
 • 25
  %
  redukcji emisji
  w przeliczeniu
  na klienta

W marcu 2021 r. Grupa Deutsche Telecom postawiła sobie nowe, ambitne cele do realizacji. Zgodnie z nową strategią firma chce spełnić cel zerowej emisyjności (netto) dotyczący emisji pośrednich i bezpośrednich w 2025 roku, natomiast cel dotyczący całego łańcucha dostaw już w 2040 roku – czyli o 10 lat wcześniej niż zakładano pierwotnie.

Strategia CR T-Mobile Polska wyznacza trzy główne filary, których podstawą jest ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE. Strategia przyporządkowuje obszarowi fundamentalnemu oraz każdemu z trzech kierunków strategicznych cele strategiczne oraz miary ich realizacji.

3_filary-20 3_filary-20

Nasze cele:

Misja T-Mobile Polska

Naszą misją jest tworzenie środowiska, w którym nowoczesne technologie będą służyć zrównoważonemu rozwojowi społeczeństwa. Jako lider rynku, naszą odpowiedzialność definiujemy jako dostarczanie innowacyjnych rozwiązań z obszaru nowoczesnych technologii.

 

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Coraz większego znaczenia nabiera współpraca międzynarodowa i wspólne działanie na bardziej zrównoważonej przyszłości naszej planety. Dlatego od kilku lat wspieramy realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, ponieważ chcemy mieć realny wpływ na zmiany zachodzące wokół nas.

sd sd

Wyniki wyszukiwania