O raporcie

Już po raz kolejny postanowiliśmy podjąć wyzwanie jakim jest przedstawienie najważniejszych informacji o naszych działaniach z obszaru zrównoważonego rozwoju oraz danych niefinansowych w tym obszarze. Dodatkowo każdego roku regularnie informujemy o naszych działaniach w ramach raportów odpowiedzialnego biznesu Grupy Deutsche Telekom (DT).

Od 2019 r. postanowiliśmy regularnie sporządzać kompleksowe raporty zrównoważonego rozwoju. Nasza pierwsza publikacja Raport społeczny 2019, wydany został w 2020 roku w formie raportu online i jest dostępny na stronie. Naszym celem jest być blisko naszych interesariuszy i dlatego chcemy, by nasze działania, podejmowane inicjatywy, akcje społeczne i środowiskowe, a także ich rezultaty, były znane i łatwo dostępne dla otoczenia. Dzięki raportom online, prezentujemy wszystkie informacje w jednym, łatwo dostępnym miejscu na naszej stronie internetowej.

  • 102-46
  • 102-50
  • 102-52
  • 102-54
  • 102-56

Tegoroczny raport T-Mobile Polska został przygotowany zgodnie ze standardami GRI (Global Reporting Initiative) w wersji Core i obejmuje swym zakresem działania T-Mobile Polska w 2020 r. Raport został poddany zewnętrznej weryfikacji przez firmę audytorską. Finalny kształt raportu został zaakceptowany przez Zarząd. W związku z podjętym zobowiązaniem na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, w raporcie wskazujemy również informację o wypełnianiu wybranych celów SDGs. Odpowiedzialny biznes to dla nas długofalowe zobowiązanie do działania na rzecz otoczenia, dlatego nasze raporty chcemy wydawać regularnie w cyklach rocznych.

Proces powstawania raportu został podzielony na kilka etapów, dzięki którym udało nam się wybrać najważniejsze kwestie, zarówno dla firmy, jak i interesariuszy. Ze względu na panujący stan epidemii, warunki nie pozwalały na bezpośrednie zaangażowanie interesariuszy w pracę nad raportem. W procesie tworzenia raportu i wyboru tematów wspierała nas firma doradcza Go Responsible. Kwestie istotne dla T-Mobile do uwzględnienia w raporcie zostały wybrane podczas indywidualnych wywiadów, w których udział wzięli przedstawiciele kluczowych obszarów firmy. Dodatkowo do oceny kwestii istotnych wartych opisania w raporcie, zaprosiliśmy do udziału w anonimowej ankiecie grono naszych bezpośrednich interesariuszy, m.in. kadrę zarządzającą, pracowników sklepów, call centre oraz pracowników z różnych regionów, franczyzobiorców, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, Deutsche Telekom, Ministerstwo Cyfryzacji, regulatora, media, firmy konkurencyjne oraz organizacje biznesowe i branżowe. Uzyskaliśmy blisko 70 odpowiedzi w ankiecie online. Na podstawie informacji, opracowaliśmy listę kluczowych zagadnień do ujęcia w tegorocznym raporcie.

Wyniki wyszukiwania