Współpraca w biznesie

GRI:

Przestrzegamy najwyższych standardów postępowania i zasad etycznych zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W naszej działalności biznesowej liczy się współpraca i poszukiwanie zaufanych, odpowiedzialnych partnerów.

  • 102-9

T-Mobile Polska to nie tylko usługi telekomunikacyjne. Naszą firmę tworzy sieć dostawców, partnerów, agentów sprzedaży, dzięki którym nasze usługi docierają do szerokiego grona odbiorców. Szczególnie ważni dla funkcjonowania firmy są dostawcy telefonów komórkowych i innych sprzętów dostępnych w naszych salonach, czy firmy kurierskie oraz agenci sprzedaży mający bezpośredni kontakt z naszymi klientami.

W relacjach biznesowych stosujemy branżowe normy postępowania  oraz zasady zawarte w naszym Code of Conduct.

Partnerzy biznesowi oraz dostawcy są informowani o panujących w naszej firmie normach postępowania i zasadach dotyczących m.in. przeciwdziałania korupcji.

Od naszych partnerów biznesowych oczekujemy stosowania się do takich samych zasad, jakich wymagamy od siebie. Dlatego Departament Zarządzania Zgodnością oferuje wszystkim partnerom biznesowym możliwość przeprowadzenia szkoleń, w ramach których prezentuje obowiązujące w T‑Mobile Polska zasady postępowania, w szczególności reguły dotyczące zapobieganiu korupcji.

We wszystkich umowach stosujemy zapisy dotyczące przeciwdziałania korupcji i stosowania zasad etyki oraz dotyczące ochrony środowiska.

W relacjach z dostawcami działamy według najwyższych standardów określonych w globalnych politykach zakupowych Deutsche Telekom. Jednocześnie, jako członek grupy Deutsche Telekom bierzemy udział w procesie oceny dostawców na poziomie globalnym.

W 2020 roku została zaktualizowana Globalna Polityka Zakupowa Grupy Deutsche Telecom.

W 2021 roku planowane jest wdrożenie zaktualizowanej Polityki również w T-Mobile Polska. Główne założenia Polityka dotyczą zasad Zrównoważonych Zakupów (Sustainable procurement). Departament Zakupów jest odpowiedzialny za współpracę z dostawcami, którzy są odpowiedzialni społecznie i zobowiązują się do bycia odpowiedzialnym za środowisko naturalne, jak również działają zgodnie z Sustainable Procurement Strategy Deutsche Telecom AG, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa (np. regulacji UE, przepisów prawa lokalnego). Obowiązkiem Departamentu Zakupów jest zapewnienie, że zasady dotyczące odpowiedzialności społecznej i środowiskowej są znane i kontraktowo uzgodnione w ogólnych warunkach zakupów i innych ustaleniach projektowych z kontrahentami.

Nasze zasady przy wyborze dostawców

  1. Wdrożona szczegółowa procedura wyboru dostawcy przy każdym przetargu
  2. Klauzule antykorupcyjne zawarte w umowach zakupowych
  3. Weryfikacja nowych dostawców przez departament Compliance
  4. Ankieta dla dostawców usług doradczych, mająca na celu eliminację wszelkich prób działań korupcyjnych
  5. Wykorzystywanie narzędzi Grupy, w tym np. Sievo(1), które usprawniają proces weryfikacji odpowiednich podmiotów.

(1)Sievo jest platformą do zarządzania wydajnością zakupów, która analizuje poprzednie zakupy, przewiduje przyszłe wydatki i zarządza zamówieniami. Dostawcą platformy jest SaaS. Więcej na https://sievo.com/ .

Wyniki wyszukiwania